28 Aralık 2012 Cuma

Yılbaşı Promosyonları


Doksanlı yıllarda şirketler yılbaşı promosyonları yaptırtmak için adeta yarışırlardı. O yıllarda promosyonun firma ve markaları için iyi bir geridönüşüm sağlayacağına inanırlardı. Büyük şirketler kadınlara genellikle eşarp, flar gibi ürünler yılbaşı promosyonu olarak tercih edilirdi. Bu ürünler çoğunlukla Vakko’dan alınırdı. Erkeklere de kravat ve boyun atkısı gönderilirdi. Hemen hemen kurumsal büyük şirketlerin hepsi promosyon telaşına başlarlardı aralık ayının başında. Bugün arabayla işe gelirken radyoda bu konu üzerine konuşuyordu programcı. Çikolata üreticileriyle yapılan görüşmelerde geçen yıllara oranla yılbaşı için sipariş edilen çikolata ürünlerinde yüzde elli düşüş olduğu söylenmiş. Yılbaşı promosyonu olarak, takvim, kalem, ajanda gibi ürünlerde de büyük düşüş olduğu üzerine ilgili üreticiler açıklama yapmışlar. Bunun üzerine de radyo programcısı, bu düşüşün nedenini anlamaya çalışarak, ortaya yarı ciddi laflar atarak, şirketlerin cimrileştiklerini söylüyordu.

Doksanlı yıllarda sosyal medyanın olmadığı, hatta halkla ilişkiler ve basın çalışmalarının çok lüks olduğu dönemlerde promosyon firmalar için önemli bir prestij aracıydı. Teknoloji  geliştikçe kişi, kurum ve kuruluşlar için prestij göstermek artık başka bir şekle bürünmeye başladı. Artık prestij kravatla, kalemle, ajandayla değil, itibar sağlamanın ancak ürünün doğrudan kendisiyle ilgili bir mesele haline geldiğini söyleyebiliriz. Bundan böyle  ürünün veya hizmetin prestiji, müşterisiyle ilgili memnuniyet zincirine odaklı olduğunu düşünmeliyiz. Şimdi de böyle bir devir yaşıyoruz. Yılbaşı promosyonlarıyla yılda sadece bir kez hatırlanan, bela savan kabilinden zoraki hediyeler göndermenin çıkar odaklı küçük bir hesap haline geldiği ikiyüzlülüğü de çağrıştırması bakımından yılbaşı promosyonlarının manvevi bir etkisinin de kalmadığını söylemekle yalnış bir düşüncenin ifadesi olmasa gerek. Bir anlamda küçük rüşvet gibi algılanabilecek bir davranışın artık maddi olarak çocuğumuzun rahatça ulaşacağı ürünlerle dolaylı olarak memnuniyet sağlanamaması anlaşılmaktadır. Müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet ilişkisinin her anında hatırlandığı sosyal medyada  bilimsel iletişim çağında yaşamakta olduğumuzu bilmeliyiz. Bu yüzden de bu tür promosyonlar tüketimin çoğu zaman gereksiz harcamaları olmaktadırlar. Cimriliğin ötesinde çağı yakalamak için yılbaşı promosyonları da çağa uygun bir formata girmekle birlikte, Yılbaşı promosyonunun mahiyetiyle ilgili değerler üzerinde aynı zamanda durmak gerekmektedir.

Yılbaşı promosyonlarının yüzde elli azalmasının nedenini sadece mutat ve rutin bir alışkanlık haline gelmesi değil aynı zamanda, İslam toplumlarında inanç, davranış değerleri içindeki yerinin sorgulanmış olması da yatmaktadır. Hatta mütedeyyin ve muhafazakar dediğimiz, büyük ölçüde milliyetçi tabanın da karşı çıktığı, istemeden, gönüllü olarak hazırladıkları yılbaşı armağanlarının bir imaj oluşturmaktan ziyade, tam aksine imaj kaybı yaşayacakları korkusu da yılbaşı promosyonlarında eski yıllara göre büyük oranda düşüşler yaşanmaktadır. Hizmet ve ürünün, kişi, kurum, kuruluşlara, firma ve şirketlere, sağlayacağı itibar, varlıklarının sağlam temellere dayanmış olmasıdır. Bu temelde itibar ve imaj oluşturulabilir. Promosyon ise toplum yapısının değerleri üzerinden yapılırsa isabetli olur. Hizmetin ve ürünün kalitesine o zaman yapılan promosyonlar, nefis bir pastanın kreması gibidir.

Ümit Gülbüz Ceylan 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...